Duette Shades kunnen geplaatst worden voor ramen met afwijkende afmetingen. Hierdoor is het mogelijk de kamer toch te verduisteren.